Slunce dnes

Zdroj: Time.is
Štítky

Slunce.astronomie.cz

Vítejte na slunce.astronomie.cz, najde zde informace o Slunci, návody na jeho bezpečné pozorování, protokoly, uskutečněná pozorování, snímky atd. Obsah stránek vychází z mé bakalářské práce: Porovnání sluneční fotosféry a chromosféry na základě vlastních pozorování a snímků z internetu.

Obsah stránek, se přesouvá z původní adresy, stránky budou funkční koncem března.

Comments are closed.

Aktuální snímky
Fotosféra
Fotosféra
Chromosféra
Chromosféra
Relativní číslo