Rubriky
Archiv příspěvků
Komentáře
  RevolverMaps

  Archive for the ‘Nezařazené’ Category

  Fotosféra Slunce 2012-07-11

  Fotosféra Slunce 11. července 2012

   

  Datum: 2012-07-11 Čas (UT): 16:30
  Místo: Plzeň Protokol:
  Počet skupin skvrn: g = 3 Počet skvrn: f = 28
  Relativní číslo (vlastní): R = 58 Relativní číslo: R = 122
  Technika: Canon 1000D + „Lidlskop“ 60/700 mm + Baader Astrosolar
  Zpracování: složení v Registaxu, úprava křivek a kontrastu
  Poznámky: skvrna viditelná pouhým okem, světelný most
  Další snímky:
     

  Úvodem

  Pozorování Slunce má tisíciletou historii, ale až po objevu dalekohledu se mohlo začít s podrobnějším zkoumáním jeho aktivity. Nejvýraznějším projevem sluneční aktivity je výskyt slunečních skvrn ve fotosféře, který se pravidelně opakuje v podobě slunečních cyklů. Pro studium změn v pravidelnosti cyklů jsou nutné dlouhé pozorovací řady. Pozorovací řady svým pozorováním rozšiřují nejen profesionální, ale i amatérští astronomové.

  Pro začínajícího astronoma-amatéra je jen otázka času, kdy vybaví dalekohled vhodnými pomůckami a obrátí zrak ke Slunci. Postupem času a technických možností dochází postupně k zdokonalení a zlevnění filtrů, a tak dnes může začínající astronom pozorovat nejen fotosféru, ale i chromosféru Slunce.

  V současné době mohou zájemci z řad laické i odborné veřejnosti sledovat Slunce prostřednictvím  internetu. Většina observatoří a sond, které pozorují Slunce, má rozsáhlé obrazové archivy. S blížícím se maximem nového slunečního cyklu se dá předpokládat zvýšený zájem médií a veřejnosti o Slunce a jeho aktivitu.

  Rád bych zde, na základě vlastních pozorovaní a dat získaných z internetu, předložil začínajícímu astronomovi-amatérovi nebo „internetovému“ pozorovateli z řad veřejnosti, návod, jak Slunce pozorovat, jak pochopit děje, které se na Slunci odehrávají, a jak správně interpretovat získané informace.

  Jakub Toman

  Slunce.astronomie.cz

  Vítejte na slunce.astronomie.cz, najde zde informace o Slunci, návody na jeho bezpečné pozorování, protokoly, uskutečněná pozorování, snímky atd. Obsah stránek vychází z mé bakalářské práce: Porovnání sluneční fotosféry a chromosféry na základě vlastních pozorování a snímků z internetu.

  Obsah stránek, se přesouvá z původní adresy, stránky budou funkční koncem března.

  Aktuální snímky
  Fotosféra
  Fotosféra
  Chromosféra
  Chromosféra
  Relativní číslo