Slunce dnes

Zdroj: Time.is
Štítky

Archive for the ‘Nezařazené’ Category

Fotosféra Slunce 2012-07-11

Fotosféra Slunce 11. července 2012

 

Datum: 2012-07-11 Čas (UT): 16:30
Místo: Plzeň Protokol:
Počet skupin skvrn: g = 3 Počet skvrn: f = 28
Relativní číslo (vlastní): R = 58 Relativní číslo: R = 122
Technika: Canon 1000D + „Lidlskop“ 60/700 mm + Baader Astrosolar
Zpracování: složení v Registaxu, úprava křivek a kontrastu
Poznámky: skvrna viditelná pouhým okem, světelný most
Další snímky:
   

Úvodem

Pozorování Slunce má tisíciletou historii, ale až po objevu dalekohledu se mohlo začít s podrobnějším zkoumáním jeho aktivity. Nejvýraznějším projevem sluneční aktivity je výskyt slunečních skvrn ve fotosféře, který se pravidelně opakuje v podobě slunečních cyklů. Pro studium změn v pravidelnosti cyklů jsou nutné dlouhé pozorovací řady. Pozorovací řady svým pozorováním rozšiřují nejen profesionální, ale i amatérští astronomové.

Pro začínajícího astronoma-amatéra je jen otázka času, kdy vybaví dalekohled vhodnými pomůckami a obrátí zrak ke Slunci. Postupem času a technických možností dochází postupně k zdokonalení a zlevnění filtrů, a tak dnes může začínající astronom pozorovat nejen fotosféru, ale i chromosféru Slunce.

V současné době mohou zájemci z řad laické i odborné veřejnosti sledovat Slunce prostřednictvím  internetu. Většina observatoří a sond, které pozorují Slunce, má rozsáhlé obrazové archivy. S blížícím se maximem nového slunečního cyklu se dá předpokládat zvýšený zájem médií a veřejnosti o Slunce a jeho aktivitu.

Rád bych zde, na základě vlastních pozorovaní a dat získaných z internetu, předložil začínajícímu astronomovi-amatérovi nebo „internetovému“ pozorovateli z řad veřejnosti, návod, jak Slunce pozorovat, jak pochopit děje, které se na Slunci odehrávají, a jak správně interpretovat získané informace.

Jakub Toman

Slunce.astronomie.cz

Vítejte na slunce.astronomie.cz, najde zde informace o Slunci, návody na jeho bezpečné pozorování, protokoly, uskutečněná pozorování, snímky atd. Obsah stránek vychází z mé bakalářské práce: Porovnání sluneční fotosféry a chromosféry na základě vlastních pozorování a snímků z internetu.

Obsah stránek, se přesouvá z původní adresy, stránky budou funkční koncem března.

Aktuální snímky
Fotosféra
Fotosféra
Chromosféra
Chromosféra
Relativní číslo