Slunce dnes

Zdroj: Time.is
Štítky

Aktuální snímky

ktuální snímky Slunce z družic a observatoří v různých oborech elektromagnetického záření.

Aktivní oblasti na Slunci

přivrácená strana odvrácená strana

Družice SOHO

EIT 171 EIT 195 EIT 284 EIT 304
LASCO C2 LASCO C3

Družice SDO

AIA 094 AIA 131 AIA 171 AIA 193
AIA 211 AIA 304 AIA 335 AIA 1600
AIA 1700 AIA 4500 AIA combined211+193+171 AIA combined211+193+171
AIA combined

094+193+335

AIA 171 + HMI

magnetogram

HMI Magnetogram HMI Intensitygram
HMI Dopplergram EVE Soft X-Ray

Kanzelhöhe observatory + archiv CESAR

H-alfa H-alfa Zákresy skvrn

Satelit Goes – Slunce v rentgenové oblasti spektra – detekce erupcí

Data Goes

Družice NOAA – sledování polárních oblastí – výskyt polární záře

Data Goes
Aktuální snímky
Fotosféra
Fotosféra
Chromosféra
Chromosféra
Relativní číslo