Slunce dnes

Zdroj: Time.is
Štítky

19. století


19. století


Po řadě pozorování odhalil S. H. Schwabe roku 1843 cyklické opakování výskytu skvrn. Na jeho práci navázal R. Wolf s odhalením 11letého slunečního cyklu. Zavedl pojem relativního čísla skvrn. Výskyt skvrn v různých heliografických výškách v závislosti na čase znázornil v motýlkovém diagramu roku 1861 G. Spörer.

Diferenciální rotaci Slunce podrobněji zkoumal R. C. Carrington. Pro přesné odečítání heliografických souřadnic byl zaveden nultý poledník na Slunci. Nultý poledník se počítá od okamžiku průchodu středem kotouče. Tento okamžik byl určen pro světové poledne 1. ledna 1854. Doba rotace nultého poledníku je rovna synodické době rotace Slunce 27,3 dne. Toto časové období se nazývá Carringtonova otočka. Její hodnoty lze najít ve Hvězdářské ročence.

Při experimentech se spektroskopem objevili Gustav Kirchhoff a Robert Bunsen roku 1859 přítomnost absorpčních čar hořčíku, chrómu, křemíku, vápníku a železa ve slunečním spektru. Zjistili, že čáry jsou vyzařovány prvky v plynném stavu. Železo se nachází ve Slunci v plynném stavu, proto musí být Slunce velmi horké.

Roku 1868 nezávisle na sobě sestrojili Norman Lockyer a Pierre Janssen spektroskop na pozorování chromosféry a protuberancí. Do té doby se pozorování chromosféry a protuberancí omezovala pouze na zatmění Slunce.

6. sluneční cyklus, 1810 (prosinec) – 1823 (květen), trvání 12,4 roků, RSSN = 48,7

7. sluneční cyklus, 1823 (květen) – 1833 (listopad), trvání 10,5 roků, RSSN = 71,5

8. sluneční cyklus, 1833 (listopad) – 1843 (červenec), trvání 9,8 roků, RSSN = 146,9

9. sluneční cyklus, 1843 (červenec) – 1855 (prosinec), trvání 12,4 roků, RSSN = 131,9

10. sluneční cyklus, 1855 (prosinec) – 1867 (březen), trvání 11,3 roků, RSSN = 97,3

11. sluneční cyklus, 1867 (březen) – 1878 (prosinec), trvání 11,8 roků, RSSN = 140,3

12. sluneční cyklus, 1878 (prosinec) – 1890 (březen), trvání 11,3 roků, RSSN = 74,6

13. sluneční cyklus, 1890 (březen) – 1902 (únor), trvání 11,9 roků, RSSN = 87,9

1829 sluneční cyklus

•Henrich Samuel Schwabe
–hledání planety Vulkán
–pečlivé sledování Slunce
–pozorování 24 let
1845 – 1. fotografie
•první fotografie Slunce 2. dubna, 1/60
•daguerrotypie
•Paříž – Fizeau, Foucault
1848 relativní číslo
•Rudolf Wolf
–Curych
–jeden z prvních mezinárodních vědeckých projektů
rekonstrukce do roku 1730
1859 – bílá erupce
•Richard Carrington
–11:23, 1. září
–polární záře až na Kubě, Havaji, Jamajce, karibik, Ve skalistých horách se probudili zlatokopové a vařili snídani v domnění že je ráno
- poškození telegrafní sítě, hoření papíru, k zemi za 18 hodin jindy tři dny


Aktuální snímky
Fotosféra
Fotosféra
Chromosféra
Chromosféra
Relativní číslo