Slunce dnes

Zdroj: Time.is
Štítky

Středověk


Středověk až 16. století


807 n. l. – Einhard
–životopisec Karla Velikého
–Merkur 8 dnů před Sluncem
1128 – první kresba, John Worchester
Aktuální snímky
Fotosféra
Fotosféra
Chromosféra
Chromosféra
Relativní číslo