Rubriky
Archiv příspěvků
Komentáře
  RevolverMaps

  Družice ACE

  Družice ACE

  Družice ACE ( Advanced Composition Explorer) byla vypuštěna NASA v roce 1997. Hlavním cílem sondy je určení chemického a izotopového složení hmoty vyvržené Sluncem, meziplanetárního a místního mezihvězdného prachu a určení složení částic z galaktického prostředí. Družice ACE byla navedena do libračního bodu L1 v soustavě Země – Slunce, poloha je korigována soustavou pohonných trysek, sonda má dostatek paliva na udržení dráhy přibližně do roku 2019.

  logo mise ©NASA
  ACE – přístroje ©NASA

  Technické parametry

  Družice ACE je tvořena dvěma osmibokými hranoly průměru 1,6 m a výšce 1 m. Sonda je vybavena čtyřmi solárními panely, které jsou neustále natočeny ke Slunci a poskytují dostatek energie přístrojům. Hmotnost družice je 596 kg.  Rychlost rotace kolem vlastní osy je 5 otáček za minutu.

  příprava družice ©NASA
  ACE a sluneční cyklus ©NASA

  Přístroje

  Družice ACE je vybavena osmi přístroji:

  CRIS  ( Cosmic Ray Isotope Spectrometer ):  určování izotopů prvků podle hmotnosti, CRIS detekuje prvky od vodíku po zinek

  ULEIS (Ultra-Low Energy Isotope Spectrometer): spektrometr detekující ionty prvků He až Ni a ionty s energií v rozsahu 20 keV až 10 MeV

  SEPICA (Solar Energetic Particle Ionic Charge Analyzer): analýza vysokoenergetických částic vyvržených ze Slunce, po problémech s ventily chlazení přestával přístroj údaje, v roce 2011 byl vypnut

  SWIMS, SWICS (Solar Wind Ion Mass Spectrometer a Solar Wind Ion Composition Spectrometer): dvojice spektrometrů etekující částice ze Slunce a mezihvězdného prostoru

  SIS (Solar Isotope Spectrometer): detekuje částice pocházející se Slunce a provádí analýzu izotopů (He až Ni)

  EPAM (Electron, Proton and Alpha Monitor):  soubor přístrojů k měření energie elektronů, protonů a iontů

  SWEPAM (Solar Wind Electron, Proton and Alpha Monitor): kompletní výzkum slunečního větru (energie a směr částic)

  MAG (magnetometr): detekce a měření intenzity magnetických polí v meziplanetárním prostoru

  Data

  Družice ACE je neustále funkční a poskytuje data o slunečním větru a o částicích proudících ze Slunce. Data jsou ukládaná v paměti sondy (2 GB) a postupně odesílaná do kontrolního střediska na Zemi. ACE poskytuje data, která jsou využívána k předpovědi geomagnetických bouří (vzdálenost mezi družicí a Zemí dává přibližně jednu hodinu navíc k dispozici k úpravě drah satelitů nebo přesunu astronautů do bezpečí).

   Odkazy

  Oficiální stránky družice ACE: http://www.srl.caltech.edu/ACE/

  online data:  http://www.swpc.noaa.gov/ace/ace_rtsw_data.html

  Aktuální snímky
  Fotosféra
  Fotosféra
  Chromosféra
  Chromosféra
  Relativní číslo