Slunce dnes

Zdroj: Time.is
Štítky

Družice Polar

Družice Polar

Roku 1. listopadu 1994 byla vypuštěna družice Polar.  sesterská družice k družici Wind.

Družice Wind byla vypuštěna NASA v roce 1994 za účelem dlouhodobého výzkumu vlivu slunečního větru na magnetosféru Země.  Družice Wind byla navedena do libračního bodu L1, má dostatek paliva na udržení dráhy na dalších 60 let.

logo mise ©NASA
Wind ©NASA

Technické parametry

Družice Wind je tvořena válcem o rozměrech 2,8 m x 1,8 m. Nosníky nesoucí zařízení mají rozpětí 12 m. Hmotnost družice je 895 kg.  Doba rotace kolem vlastní osy je 20 minut. Tyčové antény poskytují přenos dat rychlostí 5,5 kb/s a  11,1 kb/s.

příprava družice ©NASA
přístroje na družici Wind ©NASA

Přístroje

Družice Wind je vybavena osmi přístroji:

3DP (Hot Plasma and Charged Particles):  prostorového rozložení a energie nízkoenergetických iontů a elektronů
TGRS (Transient Gamma Ray and EUV Spectrometer): spektrometr pro měření gama záření
MFI (Magnetic Fields Instrument): studium magnetického pole Země
WAVES (Plasma and Radio Waves ): studium elektrikého a magnetického pole a jejich vlastností
SWE  (Solar Wind Experiment): detektor slunečního větru, měření hmostnosti, rychlosti a směru elektronů a iontů slunečního větru
SWICS/STICS  (Solar Wind and Suprathermal Ion Composition Studies):  hmotnosti a energie iontů (rozsah 100 keV – 100 MeV)
KONUS (Gamma Ray Burst Detector): detekce gamma záření, historicky první ruský experiment na americké družici
EPACT (Energetic Particle Acceleration, Composition and Transport): hmotnost a energie iontů slunečního větru (rozsah 10 keV – 8 MeV) a jejich prostorové rozložení

Data

Družice Wind je neustále funkční a poskytuje data o slunečním větru a změnách v magnetosféře Země.  Na základě dat bylo publikováno přes 2600 odborných článků.

aktuální data z přístoje IMF během Carringtonovi otočky

 Wind jako planetka

V rámci amerického projektu Spacewatch na vyhledávání komet a planetek bylo v roce 2001 objeveno rychle se pohybující těleso, které bylo považováno za planetku. Zpřesněním dráhy se přišlo na to, že objekt je družice Wind.

dalekohled Spacewatch ©J. Scotti
animace pohybu ©J.L. Montani

 Odkazy

Oficiální stránky družice Wind: http://wind.nasa.gov/

starší stránky Wind: http://pwg.gsfc.nasa.gov/wind.shtml

Wind na Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/WIND_(spacecraft)

Wind na Space40:  http://www.lib.cas.cz/space.40/1994/I071A.HTM

Wind jako planetka: http://spacewatch.lpl.arizona.edu/wind.html  

data z přístroje  WAWE:  http://www-lep.gsfc.nasa.gov/waves/data_products.html 

 

http://vis.physics.uiowa.edu/survey/

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_(satellite)

http://istp.gsfc.nasa.gov/istp/polar/overview.html

http://pwg.gsfc.nasa.gov/polar/

http://istp.gsfc.nasa.gov/istp/polar/

galerie: http://istp.gsfc.nasa.gov/istp/polar/gallery.html

galerie: http://eiger.physics.uiowa.edu/~vis/images/

hvizd: http://istp.gsfc.nasa.gov/istp/polar/polar_pwi_sounds.html

Aktuální snímky
Fotosféra
Fotosféra
Chromosféra
Chromosféra
Relativní číslo