Slunce dnes

Zdroj: Time.is
Štítky

Družice SDO

Družice SDO (Solar Dynamics Observatory)

Družice SDO je první z družic projektu Living with a Star, jehož cílem je sledovat Slunce, jeho proměnlivost a vliv Slunce na Zemi a lidstvo. SDO je družice nové generace, navazující na úspěšné projekty družic SOHO a STEREO. Tyto stále fungující družice předčí kvantitou a kvalitou pořízených snímků. Z pořízených snímků budou vědci zkoumat dynamiku Slunce a projevy sluneční aktivity.

Logo mise SDO © NASA

Družice SDO © NASA

Raketa Atlas vynesla 11. ledna 2010 družici na oběžnou dráhu okolo Země. SDO se nachází na geosynchronní dráze ve výšce 36 000 km. Geosynchronní dráha umožňuje družici stejnou dobu oběhu, jako je doba rotace Země, družice na jednom místě. Dráha družice SDO má sklon 28,5° k rovníku. Družice SDO udržuje nepřetržitý kontakt s radioanténou White Sands (Bílé písky) v Novém Mexiku.

Radioanténa White Sands © NASA Start rakety Atlas

Parametry

Rozměry družice SDO jsou 4,5 x 4 m, s rozevřenými panely 6,5 m. Anténa neustále směrována k Zemi poskytuje přenos dat rychlostí 130 Mb/s. Hmotnost sondy činí 3 200 kg. Na části, kterou je sonda natočena ke Slunci jsou umístěny 3 specializované pozorovací skupiny přístrojů: AIA, HMI a EVE.

Rozmístění přístrojů © NASA Přístroje na družici SDO © NASA

AIA (Atmospheric Imaging Assembly)

Přístroj AIA je tvořen čtveřicí dalekohledů o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti 4 125 mm. Každý dalekohled je vybaven filtry pro snímání disku Slunce v dané vlnové délce (dohromady 10 filtrú). V ohnisku každho dalekohledu je umístěna ccd kamera s vysokým rozlišením 4096×4096 pixelů. Vyčtení jednoho snímku trvá 2,5 s. Snímky pořizuje sonda SDO každých 10 sekund. Neunikne žádný děj na Slunci. Můžeme podrobně zkoumat vznik a průběh dynamických projevů sluneční aktivity.

Přístroj AIA © NASA Barvy vlnových délek před srovnáním s družicí SOHO

Přehled vlnových délek snímaných AIA

9,4 nm (Fe XVIII)

30,4 nm (He II)

13,1 nm (Fe VIII/XX)

33,5 nm (Fe XVI)

17,1 nm (Fe IX)

155 nm (C IV)

19,3 nm (Fe XII/XXIV)

160 nm (kontinuum)

21,1 nm (Fe XIV)

450 nm (bílé světlo)

HMI (Helioseismic and Magnetic Imager)

Přístroj HMI se skládá ze dvou dílčích zařízení – helioseismetru a magnetogramu. Helioseismetr zkoumá Sluncetřesení, způsobené prouděním plazmatu na rozhraní zářivé a konvektivní zóny Slunce. Magnetogram zobrazuje povrchová magnetická pole a jeho polaritu (bílá a černá barva). Navazuje na detektor na družici SOHO. Cílem přístroje HMI je výzkum slunečního dynama, které stojí za vznikem aktivity Slunce.

Přístroj HMI © NASA Snímek z magnetogramu © NASA

EVE (Extreme Ultraviolet Variablity Experiment)

Přístroj EVE se věnuje snímkování Slunce v UV oboru. Sleduje fluktuace extrémně ultrafialového záření, které dopadá ze Slunce na Zemi, kde ovlivňuje vysoké vrstvy zemské atmosféry.

Přístroj EVE © NASA Zachycení sluneční erupce přístrojem EVE © NASA

Data z družice

SDO snímkuje Slunce nepřetržitě 24 hodin denně v různých oblastech spektra. Ve výsledku dostaneme 18 snímků Slunce(snímky z jednotlivých přístrojů jsou doplněny o 4 kombinované snímky). Pořizované snímky jsou monochromatické, k obarvení snímků dochází až při následném zpracování. Barva snímků je určena podle dané vlnové délky s návazností na barevnou škálu sond SOHO a STEREO. Na družici není žádné záznamové zařízení, proto jsou data zasílaná nepřetržitě na Zemi na stanici White Sands. Celkový objem dat za jeden den je 1,5 terabajtů.

Nezpracovaný snímek AIA 131 © NASA Zpracovaný snímek AIA 131 © NASA

Online

Pro vědecké pracovníky jsou data ze sondy jsou k dispozici ihned. Zveřejnění snímků na internetu má od času pořízení zpoždění přibližně 1,5 hodiny. Snímek musí projít kalibrací, obarvením a dalším zpracováním. Snímky jsou uveřejňovány každých 20 minut. V archivu na stránkách družice SDO jsou dostupné snímky ze všech přístrojů a ve všech vlnových délkách.

Přehled snímků z SDO

Porovnání s předchozími družicemi

Družice SDO předčí svoje předchůdce (SOHO a STEREO) v kvalitě a v kvantitě pořízených snímků. SDO poskytuje o polovinu větší rozlišení než STEREO a o 3/4 větší rozlišení než družice SOHO. Frekvence pořizování snímků u družice SDO je 10 sekund, u družice STEREO 3 minuty a u družice SOHO 12 minut. Vysoká frekvence pořizování snímků je vykoupena krátkou životností družice SDO (sonda SOHO funguje od roku 1996 bez problémů). Předpokládaná životnost je 5 let, případně se může prodloužit na 10 let.

Porovnání nímků SOHO, STEREO a SDO © NASA Porovnání velikosti snímků SDO a SOHO © NASA a autor

První snímky

První snímky z družice SDO byly zveřejněny na tiskové konferenci 21. dubna 2010. Jednalo se o snímky ze zkušebního provozu. Na některých snímcích byly ještě patrny fragmenty způsobené při snímání obrazu. První snímky byly poskytnuty v plném rozlišení. Kvalita snímků a podrobnosti Slunečního povrchu předčila všechna očekávání.

První snímek z přístoje AIA © NASA Eruptivní protuberace © NASA
Tisková konference © NASA Snímek složený z dílčích snímků různých částí spektra © SDO

Odkazy

Oficiální stránky družice SDO: http://sdo.gsfc.nasa.gov

Achív snímků z přístrojů AIA a HMI: http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/aiahmi/browse.php

První snímky a videa: http://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/firstlight.php

Článek o družici SDO na Aldebaran.cz: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2010_18_sdo.php

Družice SDO na Facebooku: http://www.facebook.com/NASA.Little.SDO

Přehled aktuálních snímků: http://pozorovanislunce.wz.cz/On-line.html

Aktuální snímky
Fotosféra
Fotosféra
Chromosféra
Chromosféra
Relativní číslo