Rubriky
Archiv příspěvků
Komentáře
  RevolverMaps

  Družice Wind

  Družice Wind

  Družice Wind byla vypuštěna NASA v roce 1994 za účelem dlouhodobého výzkumu vlivu slunečního větru na magnetosféru Země.  Družice Wind byla navedena do libračního bodu L1, má dostatek paliva na udržení dráhy na dalších 60 let.

  logo mise ©NASA
  Wind ©NASA

  Technické parametry

  Družice Wind je tvořena válcem o rozměrech 2,8 m x 1,8 m. Nosníky nesoucí zařízení mají rozpětí 12 m. Hmotnost družice je 895 kg.  Doba rotace kolem vlastní osy je 20 minut. Tyčové antény poskytují přenos dat rychlostí 5,5 kb/s a  11,1 kb/s.

  příprava družice ©NASA
  přístroje na družici Wind ©NASA

  Přístroje

  Družice Wind je vybavena osmi přístroji:

  3DP (Hot Plasma and Charged Particles):  prostorového rozložení a energie nízkoenergetických iontů a elektronů
  TGRS (Transient Gamma Ray and EUV Spectrometer): spektrometr pro měření gama záření
  MFI (Magnetic Fields Instrument): studium magnetického pole Země
  WAVES (Plasma and Radio Waves ): studium elektrikého a magnetického pole a jejich vlastností
  SWE  (Solar Wind Experiment): detektor slunečního větru, měření hmostnosti, rychlosti a směru elektronů a iontů slunečního větru
  SWICS/STICS  (Solar Wind and Suprathermal Ion Composition Studies):  hmotnosti a energie iontů (rozsah 100 keV – 100 MeV)
  KONUS (Gamma Ray Burst Detector): detekce gamma záření, historicky první ruský experiment na americké družici
  EPACT (Energetic Particle Acceleration, Composition and Transport): hmotnost a energie iontů slunečního větru (rozsah 10 keV – 8 MeV) a jejich prostorové rozložení

  Data

  Družice Wind je neustále funkční a poskytuje data o slunečním větru a změnách v magnetosféře Země.  Na základě dat bylo publikováno přes 2600 odborných článků.

  aktuální data z přístoje IMF během Carringtonovi otočky

   Wind jako planetka

  V rámci amerického projektu Spacewatch na vyhledávání komet a planetek bylo v roce 2001 objeveno rychle se pohybující těleso, které bylo považováno za planetku. Zpřesněním dráhy se přišlo na to, že objekt je družice Wind.

  dalekohled Spacewatch ©J. Scotti
  animace pohybu ©J.L. Montani

   Odkazy

  Oficiální stránky družice Wind: http://wind.nasa.gov/

  starší stránky Wind: http://pwg.gsfc.nasa.gov/wind.shtml

  Wind na Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/WIND_(spacecraft)

  Wind na Space40:  http://www.lib.cas.cz/space.40/1994/I071A.HTM

  Wind jako planetka: http://spacewatch.lpl.arizona.edu/wind.html  

  data z přístroje  WAWE:  http://www-lep.gsfc.nasa.gov/waves/data_products.html 

  Aktuální snímky
  Fotosféra
  Fotosféra
  Chromosféra
  Chromosféra
  Relativní číslo